Predšolska vzgoja: od starega k novemu

Avtorji

Tatjana Devjak (ur.)

O knjigi

Pričujoča monografija v teoretičnem delu predstavlja predšolsko vzgojo v luči sistema, terminologije na tem področju, zgodovinskega diskurza, Kurikuluma za vrtce in posebnih pedagoških načel Reggio Emilia. V zgodovini predšolske vzgoje zaznamo različne poglede na otroštvo in na vzgojo otrok, različne teoretske pristope, modele in organizacijske prakse. V svetu zanimanje za predšolsko vzgojo zlasti po letu 1960 izrazito narašča, predvsem zaradi povečanja števila zaposlenih mater, novih znanstvenih spoznanj in družbene skrbi za otrokov zdravstveni, socialni in intelektualni razvoj. Skozi zgodovinski diskurz prikazujemo nastanek pedagoške misli o pomenu predšolske vzgoje, utemeljujemo nastanek predšolskih institucij v svetu in pri nas, prikažemo in analiziramo različne teoretske, znanstvene in alternativne pedagoške pristope, ki so vplivali na razvoj področja predšolske vzgoje in na razvoj vrtcev. Nekoliko bolj smo se posvetili Kurikulumu za vrtce in posebnim  pedagoškim načelom Reggio Emilia za predšolsko vzgojo. Prepričani smo, da je aktivno učenje otrok z upoštevanjem kulturnega konteksta tisto učenje, ki otroka motivira in mu s pomočjo interakcije z drugimi otroki in pomembnimi odraslimi v njegovem okolju omogoča kakovostno osebnostno rast.

Število strani: 130

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Predšolska vzgoja: od starega k novemu
Izdano
september 3, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-095-2