Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti

Avtorji

Tatjana Devjak; Marcela Batistič Zorec; Janez Vogrinc; Darija Skubic; Sanja Berčnik

O knjigi

Iz recenzij

Pričujoča monografija na enem mestu izčrpno in sistematično obravnava pedagoški koncept Reggio Emilia. Vendar pa rdeča nit monografije ni zgolj teoretična predstavitev navedenega koncepta, temveč proučevanje možnosti vključevanja elementov obravnavanega koncepta v slovenski Kurikulum za vrtce, zaradi česar je monografija širše uporabna in aktualna. Vsebina monografije je pestra, saj avtorji in avtorice tematiko osvetljujejo iz različnih zornih kotov. Prispevki v monografiji so glede na tematiko smiselno razvrščeni v tri večje vsebinske sklope, kar prispeva k njeni preglednosti in urejenosti.

Vsebinska naravnanost monografije bo zanesljivo pomembno prispevala k razvoju predšolske vzgoje v slovenskem prostoru zlasti na področju kakovostnega načrtovanja, dokumentiranja, izvedbe, spremljave in vrednotenja predšolske vzgoje, na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, pri oblikovanju partnerskega odnosa med otroki, vzgojitelji, starši in lokalno  skupnostjo ter uveljavljanju participacije otrok.

Število strani: 461

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti
Izdano
september 1, 2010

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-052-5