Naravoslovje v Reggio projektih

Avtorji

Dušan Krnel (ur.)
Ana Gostinčar Blagotinšek (ur.)
Stojan Kostanjevec (ur.)

O knjigi

Iz uvoda

Zgodnje naravoslovje naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj tega je vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, ki bi imel poleg poznavanja temeljnih pojmov sposobnosti za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven način. Za vse to je treba razviti nekaj spretnosti in sposobnosti. V naravoslovju te spretnosti in sposobnosti imenujemo naravoslovni postopki. Preprostejši med njimi (primerjanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, merjenje …) so del začetnega naravoslovja. Naravoslovje za najmlajše naj bi bilo tudi postavljanje novih in novih vprašanj, seveda takih, na katera bi otroci znali in bili sposobni odgovoriti. Vzgojitelji in starši naj bi znali zapletena vprašanja poenostaviti, jih razčleniti in preoblikovati v vprašanja, ki so otrokom razumljiva in na katera lahko sami poiščejo odgovore. Tako naravoslovje postane aktivna, poučna in zabavna dejavnost. Otroci ob opazovanju pojavov okrog sebe, razmišljanju ter ob rokovanju s predmeti in snovmi razvijajo čut za okolje in ga hkrati spoznavajo.

Število strani: 99

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Naravoslovje v Reggio projektih
Izdano
maj 11, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-083-9