Brez spopada: kultur, spolov, generacij

Avtorji

Veronika Tašner

O knjigi

Delo prinaša obravnavo različnih tem, vprašanj, odgovorov in dilem s področij medkulturnega dialoga, enakih možnosti spolov, medgeneracijskega sožitja ter prepoznavanja in preprečevanja nasilja. Dodatna znanja iz izbranih področij prinašajo del tistih znanj, ki jih danes označujejo kot ključne kompetence, saj so pomembne za vse, ne glede na spol, etnično poreklo, socialne in ekonomske okoliščine ali religiozno prepričanje. Gre za kompetence, ki nam omogočajo “svobodno, smiselno, odgovorno in uspešno življenje”.

Število strani: 397

 

Publikacija je nastala v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državljanskih kompetenc v letih 2008–2011. Publikacijo sta financirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Naslovnica za Brez spopada: kultur, spolov, generacij
Izdano
september 1, 2009

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-038-9