Nadarjeni učenci v slovenski šoli

Avtorji

Mojca Juriševič

O knjigi

Iz uvoda

Monografija se loteva teme obravnave nadarjenih učencev v slovenski šoli oziroma kako jo doživljajo učenci, ki jim je namenjena. Vse bolj postajamo pozorni na različne sposobnosti, spretnosti in vrline oziroma močna področja učencev ter skrbimo za njihov optimalen osebnostni razvoj v družbi. Nadarjeni učenci na poti svojega učnega razvoja in uresničevanja izjemnih potencialov v šoli  prednostno namreč ne potrebujejo »po-moči«, temveč predvsem ustrezne zahteve in spodbude, pa tudi sodelovalno socialno okolje in podporo kompetentnih odraslih.

Število strani: 127

 

Publikacija je izšla v okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Nadarjeni učenci v slovenski šoli
Izdano
maj 7, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prelistaj

Prelistaj
ISBN-13 (15)
978-961-253-094-5