Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju

Avtorji

Tatjana Devjak
Alenka Polak

O knjigi

Monografija z naslovom Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je nastala kot rezultat dela na projektu Partnerstvo fakultete in šol, ki poteka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani že od leta 2004. Spoznanja projekta Partnerstvo na področju razvoja modela nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju sva avtorici uporabili kot izhodišče prikaza pomena profesionalnega razvoja (osebnostne in strokovne rasti) pedagoških delavcev. Monografija je razdeljena na štiri večja poglavja. Poglavja osvetljujejo izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju skozi historično paradigmo do današnjih dni, predstavijo pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev danes, v družbi znanja in v času, ko vseživljenjsko učenje pridobiva na pomenu, bodisi kot formalno, neformalno ali informalno oz. priložnostno učenje. V tretjem poglavju na kratko predstavljamo glavne empirične rezultate projekta Partnerstvo fakultete in šol: Model  izpopolnjevanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja kot oblike vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004–2005). V četrtem poglavju podrobneje predstavljamo model nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki je nastal na podlagi dobljenih rezultatov in sodobnih teoretičnih ter pravnih usmeritev na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Število strani:131

 

Knjiga je bila financirana iz sredstev raziskovalnega projekta št. 3311-06-297010 Partnerstvo fakultet in šol, Model III: Pravila in vzgojno delovanje šole iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za  šolstvo in šport.

Naslovnica za Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju
Izdano
maj 7, 2007

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prelistaj

Prelistaj
ISBN-13 (15)
978-86-7735-112-0