Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu

Avtorji

Marcela Batistič Zorec
Mateja Kalin
Sergeja Kržan
Katarina Sedeljšak

O knjigi

Cilj priročnika je na primeru projekta Kaj je risanka in kako nastane predstaviti »filozofijo« in posamezne elemente pristopa Reggio Emilia. Želeli smo napisati dovolj enostavno in razumljivo besedilo, ki bi ga lahko uporabljali tudi strokovni delavci, ki se niste udeležili izobraževanja v okviru zgoraj omenjenega raziskovalnega in izobraževalnega projekta, študentje predšolske vzgoje in drugi, ki jih to področje zanima. Seveda ne manjka znanstvene in strokovne literature, ki govori o pristopu in izkušnjah vrtcev Reggio Emilia, vendar vidimo posebno vrednost, da lahko ta koncept predstavimo in razložimo na primeru in izkušnjah enega izmed slovenskih vrtcev. Vsebinsko je priročnik razdeljen na štiri poglavja. V prvem bomo na kratko predstavili koncept Reggio Emilia ter se na osnovi primerjave med slovenskimi in vrtci Reggio Emilia vprašali, ali ga je možno in smiselno prenašati v naše vrtce. Drugo poglavje je pretežno teoretično, v njem bomo bolj poglobljeno predstavili participacijo otrok in poslušanje, ki izhajata iz stališča pedagogov RE, da so otroci kompetentni, dotaknili pa se bomo tudi subjektivnih teorij vzgojiteljev. To je po našem mnenju temelj njihovega pristopa, s katerim so logično povezane vse ostale značilnosti oz. tipični elementi koncepta Reggio Emilia. V tretjem poglavju bomo kronološko opisali projekt Kaj je risanka in kako nastane. Namen četrtega poglavja pa je, da posamezne elemente koncepta Reggio Emilia temeljiteje razdelamo, predvsem pa jih ilustriramo s primeri iz projekta Vrtca Globoko.

Število strani: 104

 

Publikacija je nastala v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko: participacija otrok v vrtcu
Izdano
maj 5, 2012