Delovanje svetovalne službe

Avtorji

Janez Vogrinc
Janez Krek

O knjigi

V pričujoči monografiji so predstavljeni rezultati empirične raziskave, ki smo jo izvedli na reprezentativnem vzorcu svetovalnih delavcev, zaposlenih v slovenskih javnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s katero smo ugotavljali delovanje svetovalne službe. Avtorja sta ugotavljala, kaj svetovalni delavci menijo o svoji začetni izobrazbi, uvajanju v poklic, sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, sistemu napredovanja v strokovne nazive, nalogah svetovalne službe, sodelovanju svetovalnih delavcev z zunanjimi ustanovami, materialnih in delovnih pogojih. Posebno pozornost je namenjena trem vsebinskim področjem delovanja svetovalnih delavcev: problematiki zlorabljanja otrok, oblikovanju vzgojnega načrta in delu z otroki s posebnimi potrebami.

Število strani: 113                        

   

Publikacija je izšla v okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Delovanje svetovalne službe
Izdano
maj 7, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prelistaj

Prelistaj
ISBN-13 (15)
978-961-253-077-8