Sto jezikov otrok

Avtorji

Tatjana Devjak (ur.)
Sanja Berčnik (ur.)

O knjigi

Priročnik z naslovom 100 jezikov otrok je nastal v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008–2013, ki ga je pridobila Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani konec leta 2008 in ga financirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Med cilji projekta je bila tudi implementacija posameznih elementov posebnega pedagoškega koncepta za predšolsko vzgojo Reggio Emilia, kot so: vpetost vrtca v kulturo okolja, različnost otrok, razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu, spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, prednost učenja pred poučevanjem, kakovostna interakcija in komunikacija, timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu, projektno delo, dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu pa tudi prostor v vrtcu.

Priročnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je prikazano delo in življenje ter projekt Kamenčki Vrtca Čebelica Šentjernej, drugi del pa je namenjen predstavitvi projekta dveh vrtcev na isto temo – 100 jezikov otrok. Predstavljamo projekt Naše umetnije Vrtca Bled – Enote Bohinjska Bela – in projekt Hiša Vrtca Gorje. Vedno začnemo s predstavitvijo vrtca, prikažemo pot od ideje … do razstave izdelkov otrok ob koncu projekta. V poglavju Predstavitev projekta prikažemo delo in interakcijo med različnimi skupinami otrok ter refleksije vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in otrok, vključenih v projekt.

Število strani: 84

 

Publikacija je nastala v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Sto jezikov otrok
Izdano
maj 5, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prelistaj

Prelistaj
ISBN-13 (15)
978-961-253-085-3