Sto jezikov na čutni poti – ideje za prakso

Avtorji

Jera Zajec (ur.)
Darija Skubic (ur.)

O knjigi

V pričujočem priročniku so predstavljene ideje za dobro prakso pri uvajanju elementov posebnih načel pedagoškega koncepta Reggio Emilia v načrtovanje predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih. Začetni del priročnika popelje skozi nekatere poudarke na gibalnem in jezikovnem področju, nato pa pri predstavitvi dveh projektov pridobite ideje za prakso.

Število strani: 45

 

Publikacija je nastala v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. Izid publikacije sta sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Naslovnica za Sto jezikov na čutni poti – ideje za prakso
Izdano
maj 5, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prelistaj

Prelistaj
ISBN-13 (15)
978-961-253-081-5