Začetno opismenjevanje: pismenost v predšolski dobi in prvem razredu devetletne osnovne šole

Avtorji

Nataša Zrimšek

O knjigi

Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil. Temeljna faza v tem procesu je začetno opismenjevanje, ki obsega tako pripravo na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja. V knjigi najdemo poglavja: opredelitev začetnega opismenjevanja, pismenost v predšolski dobi, različni pristopi k opismenjevanju, govorna razvitost otroka, dejavniki branja in pisanja in empirični del s konkretno študijo s področja začetnega opismenjevanja.

Število strani: 170

Naslovnica za Začetno opismenjevanje: pismenost v predšolski dobi in prvem razredu devetletne osnovne šole
Izdano
januar 1, 2003

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-10 (02)
86-7735-066-7