Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji

Avtorji

Erna Žgur
Ana Ferlinc

O knjigi

Publikacija, poimenovana z delovnim naslovom Vodič s koristnimi napotki za boljše specialno-pedagoško delo z različno populacijo oseb s posebnimi potrebami, je nastala kot rezultat praktičnega razmišljanja profesorice ter študentke o učinkovitejšem pristopu specialno-pedagoške obravnave. Predstavljene vsebine s področja terapevtske dejavnosti so del aktivnosti, ki jih običajno izvajajo nevrofizioterapevti, delovni terapevti, logopedi... Avtorici te terapevtske vsebine z jasno opisanimi postopki, razlagami in nazornimi skicami položajev, na teoretično obrazložen in razumljiv način, predstavljava tudi drugim strokovnim delavcem. Izvajanje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (zlasti spodbuditi otrokov razvoj in njegovo socialno vključenost v predšolskem obdobju, okrepiti zmogljivost družine) je tudi naloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Znotraj celovite obravnave otrok se bo znašel v položaju nujnega in pričakovanega zagotavljanja optimalnega rokovanja, igranja, hranjenja, oblačenja, učenja ter tudi poučevanja. Avtorici želiva izpostaviti ter po-deliti praktične nasvete in napotke, ki se nanašajo na vsakodnevno ravnanje, pristopanje … do oseb s posebnimi potrebami ter rizičnimi dejavniki.

Število strani: 60

Naslovnica za Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji
Izdano
marec 4, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 5,00 EUR

Spletna prodaja 5,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-239-0
Date of first publication (11)
2019