Kako mislijo institucije

Avtorji

Mary Douglas

O knjigi

Delo Mary Douglas je pomemben prispevek k sociološkemu razumevanju delovanja institucij. Opira se na sociološke teorije E. Durkheima in Ludwiga Flecka in želi razložiti ne le kako institucije mislijo temveč tudi kako je mišljenje samo strukturirano v razmerju do institucij in kako je posredno na ta način strukturirana določena skupnost in, kar je še bolj pomembno, na kakšen način je mogoča ti. organska solidarnost sodobnih družb. Po mnenju avtorice različne institucije posameznikom omogočajo različne tipe mišljenja in različne odzive na dogodke. Douglas poskuša pokazati, da institucije ne mislijo neodvisno niti nimajo lastnih namenov niti se ne reproducirajo neodvisno od kolektivne družbene strukture, skupnih, kolektivnih idej, ki jim institucije dajejo legitimnost in hkrati razkrivajo družbene namere, etična načela institucionalnih praks in odločitev. Pri tem avtorica tematizira možnost posredovanja in preseganja kolektivne moči institucij in individualnih racionalnih izbir. Delo bo, v primeru prevoda v slovenski intelektualni in širši javni prostor, prineslo poglobljen razmislek o posredovanju med skupnim in individualnim in pomagalo misliti fenomen vztrajanja premislekov in ravnanj tudi onstran gole logike racionalnih izbir. Obojega v našem prostoru izrazito primanjkuje. Z objavo dela želimo na Pedagoški fakulteti nadaljevati z objavljanjem temeljnih del razmisleka o družbi in njenih institucijah (posebej s področja edukacije) in hkrati edicijo Temeljne razprave obogatiti z objavo prve avtorice v naši zbirki.

Število strani: 156

 

Predstavitev knjige: Slovensko sociološko društvo, Trubarjeva hiša literature,  9. april 2019

Ogled predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=0OLGufqB3cU&list=PLB9MsICvhyiu6kXwZTpmgOgIUvExAJDkW&index=15

Naslovnica za Kako mislijo institucije
Izdano
junij 1, 2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 19,00 EUR

Spletna prodaja 19,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-223-9