Zbirka nalog iz elementarne geometrije

Avtorji

Eva Horvat

O knjigi

Pred vami je zbirka rešenih nalog iz elementarne geometrije. Zbirka je nastala ob večletnem vodenju vaj iz elementarne geometrije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Snov obsega poglavje o zgradbi aksiomatskega sistema z obravnavo incidenčne geometrije kot preprostega primera, ob katerem se študentje navadijo razmišljati v okviru logičnega izpeljevanja trditev iz privzetih aksiomov. V drugem poglavju nato aksiomatsko zgradimo nevtralno geometrijo ravnine. V tretjem poglavju z dodatkom evklidskega aksioma o vzporednici vpeljemo evklidsko geometrijo. V četrtem poglavju obravnavamo ploščino v nevtralni in evklidski geometriji. Peto poglavje opiše osnove elementarnih konstrukcij z ravnilom in s šestilom, v šestem poglavju pa obravnavamo še transformacije v evklidski geometriji. V vsakem poglavju so navedene definicije in trditve, ki jih pri reševanju nalog potrebujemo.

Število strani: 115

Naslovnica za Zbirka nalog iz elementarne geometrije
Izdano
avgust 7, 2018
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 11,00 EUR

Spletna prodaja 11,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-229-1