Gib in njegova sled: učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin

Avtorji

Vesna Geršak
Uršula Podobnik
Črtomir Frelih
Nuša Jurjevič

O knjigi

Učbenik je namenjen dodiplomskim in podiplomskim študentkam in študentom predšolske vzgoje in razrednega pouka, vzgojiteljicam in vzgojiteljem ter učiteljicam in učiteljem, ki pri svojem delu združujejo različne oblike umetnosti, v našem primeru predvsem plesno in likovno. Vsebine učbenika ne zajemajo osnovnih teorij in praks s področij plesne in likovne didaktike, ampak gradijo na interdisciplinarnem pristopu ter učenju z umetniško izkušnjo in prek nje. Tako je lahko učbenik uporaben kot primer za doseganje ciljev kulturno-umetnostne vzgoje, ki poudarja vrednost in uporabnost umetnosti kot izražanja v vzgojno-učnem procesu. Obenem opisuje projekt Gib in njegova sled kot primer dobre prakse, ki je nastal v okviru internega projekta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Med projektom smo razvili tudi model sodelovanja med fakulteto, šolo, umetniki in kulturno ustanovo. S tem tudi želimo spodbuditi tovrstne integracije in sodelovanja pri bralcih.

Število strani: 80

Naslovnica za Gib in njegova sled: učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin
Izdano
januar 1, 2018

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 14,00 EUR

Spletna prodaja 14,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961- 253-192- 8