Objekti/prazno/gledalec

Avtorji

Roman Makše

O knjigi

Roman Makše je eden tistih ustvarjalcev na področju sodobnega kiparstva, ki je svoj estetski credo zasnoval na temeljih nadaljnjega razvijanja in preoblikovanja idej, ki so vsebovane v postminimalističnem kiparskem idiomu. To izpostavljanje snovnosti elementov njegovih skulptur in nov poudarek, vključevanje gledalca, sta tisti lastnosti, s katerima njegovo ustvarjanje preseže zgolj vizualno soočenje gledalca s skulpturo. Aktivnost gledalčeve povezave s prostorsko postavitvijo je vsekakor več kot le posledica tridimenzionalne ambientalne postavitve, saj Makšetove instalacije načrtno poudarjajo srečanje, parcialne aspekte in različne zorne kote, ki se povežejo v enovito impresijo.

Njegovo delo zaobsega predvsem povezovanje, kombinacijo in medsebojno vplivanje različnih elementov v prostorski instalaciji. V teh kompleksnih celotah so povezane forme, ki so izrazito asketske, saj je kipar v svoji skoraj povsem abstraktni govorici form usmerjen k ustvarjanju konstelacij, ki temelje na medsebojnem učinkovanju in na kontrastih. Oblike njegovih kipov vključujejo in vodijo gledalčevo ambientalno, celovito izkušnjo umeščenosti sredi postavitve ter poudarjajo kompozicijske silnice med gledalcem, objekti in prostorskim kontekstom.

Število strani: 115

Naslovnica za Objekti/prazno/gledalec
Izdano
januar 1, 2017

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 20,00 EUR

Spletna prodaja 20,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-209-3