Izbrana poglavja iz glasbene didaktike

Avtorji

Barbara Sicherl Kafol

O knjigi

Iz recenzij

Znanstvena monografija prinaša strokovno utemeljen in sodoben pogled na učenje in poučevanje glasbene vzgoje v osnovni šoli. Obravnava vitalne teme didaktike glasbe, ki se neposredno dotikajo samega bistva glasbene pedagogike na sploh, kot na primer: načrtovanje glasbene vzgoje, preverjanje in ocenjevanje ter medpredmetno povezovanje. V izhodiščih razprav so tudi novejše ugotovitve edukacijskih ved s področja dela z nadarjenimi in učenja preko umetnosti. Avtorica skozi celotno delo utemeljuje tezo, da celostna glasbena vzgoja, podprta z dejavnostnim pristopom in izbranimi vsebinami, podpira otrokov celostni glasbeni razvoj in razvoj njegove celovite osebnosti. Pri tem izpostavlja tako pomen rabe avtentičnih metod učenja in poučevanja, ki izhajajo iz glasbe in narave glasbenega učenja, kot tudi potrebo po kompetentnem in glasbeno-motivacijsko naravnanem učitelju.

Število strani: 92

Naslovnica za Izbrana poglavja iz glasbene didaktike
Izdano
januar 1, 2015
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 14,00 EUR

Spletna prodaja 14,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-172-0