Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru

Avtorji

Elizabeta Mojca Jenko
Milena Mileva Blažić

O knjigi

Iz uvoda

V knjigi so zbrane razprave in članke, ki obravnavajo didaktiko slovenščine v mednarodnem, predvsem nemško govorečem prostoru, zato je večina znanstvene monografije v nemščini. Tako bo prispevala k razvoju poučevanja slovenščine kot drugega in/ali tujega jezika v mednarodnem in slovenskem prostoru. Monografija bo zapolnila manko znanstvene literature na tem področju in bo motiv za nadaljnje raziskovanje didaktike slovenščine v različnih kulturnih kontekstih. Monografija je dragocena akademska pridobitev novih znanstvenih spoznanj in praktičnih znanj. Prispevala bo k večji usposobljenosti raziskovalno-razvojnega in pedagoško-slovenističnega osebja. Obenem je pomembna za ohranjanje in razvoj slovenistike ter jezikovno, literarno in kulturno samobitnost v mednarodnem kontekstu.

Število strani: 235

Naslovnica za Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru
Izdano
marec 1, 2015
Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 14,00 EUR

Spletna prodaja 14,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-183-6