Finska v vrhu znanja 2030

Avtorji

Slavko Gaber (ur.)

O knjigi

V knjigi je poleg poročila finskega sindikata vzgoje in izobraževanja OAJ, objavljena spremna študija Pasija Shalberga Prihodnost vzgoje in izobraževanja na Finskem – premisleki o viziji OAJ in študija urednika knjige Slavka Gabra z naslovom Prihodnost edukacije med starimi in novimi racionalnostmi.

 

Iz spremne študije Pasija Shalberga:

Želena prihodnost, kot jo vidijo finski učitelji in učiteljice, se naslanja na enakost, profesionalizem, kolegialnost in premišljeno vodenje. Prihodnost Finske je, kot sklene poročilo, odvisna od tega, kako dobro bo Fincem uspelo v prihodnosti zaščiti razmeroma visoko stopnjo enakosti dohodkov in pravičnost edukacije. Področje vzgoje in izobraževanja je dojeto kot odločilni igralec, ki naj bi ohranil Finsko kot eno najbolj izobraženih nacij in kot nacijo, v kateri je financiranje edukacije dojeto kot investicija in ne kot strošek. To poročilo zavzame sistemski pogled na prihodnost edukacije kot moči (ang. force) v obliki, ki naj bi prinašala dobro vsem ljudem. Velika prednost pričujočega dela, ki je bilo opravljeno pod vodstvom sindikata oaj, je v tem, da pomaga Fincem jasneje videti, kakšna bo naša  prihodnost, če ne nehamo upati na najboljše in ne začnemo s strastjo, vztrajnostjo in odločnostjo te prihodnosti oblikovati.

Število strani: 96

Naslovnica za Finska v vrhu znanja 2030
Izdano
januar 1, 2014

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna prodaja 8,00 EUR

Spletna prodaja 8,00 EUR
ISBN-13 (15)
978-961-253-162-1