Likovno/vizualno: eseji o likovni in vizualni umetnosti

Avtorji

Črtomir Frelih (ur.)
Jožef Muhovič (ur.)

O knjigi

Eseji v tej knjigi so izšli iz referatov, ki so jih njihovi avtorji predstavili na istoimenskem simpoziju »Likovno / Vizualno«, ki se je 11. in 12. maja 2011 odvijal v Mestnem muzeju v Ljubljani. Globinska inspiracija simpozija je bil podnaslov likovnoteoretske monografije »Slikarsko mišljenje« prof. dr. Milana Butine iz leta 1984, ki se glasi Od vizualnega k likovnemu. Je podnaslov dandanes, ko se je področje umetnosti z uvajanjem novih konceptov, novih umetniških praks in novomedijskih tehnologij močno razširilo, še tako relevanten, kakor se je kazal tri dekade nazaj? Je njegova vektorska usmeritev enako samoumevna kot je bila? Sta vizualno in likovno še vedno povezana na način »baze« in »nadstavbe« ali pa nekdanja samoumevnost namesto prihodnostnih ponuja le še iritacijske potenciale? Bi ne bilo likovne umetnosti danes ustrezneje preimenovati v vizualno? Sta likovna in vizualna umetnost sinonima ali je treba začeti govoriti o likovni in vizualni umetnosti kot o dveh samostojnih in diverznih oblikah umetniškega prakticiranja? V čem je pravzaprav razlika med likovno in vizualno umetnostjo? Kakšen je danes akcijski radij in relevanca razvodij, kot so stari –novi mediji, prva – druga narava, prezenca – diskurz, realni kontakt z realnostjo – virtualni kontakt z realnostjo, elitno – popularno, konstruktivno – kritično, tradicionalno – sodobno ipd. Kaj je pojmovanje in pre-vrednotenje teh razvodij potegnilo za sabo v umetnostni praksi, v teoriji umetnosti, v likovni pedagogiki, v umetnostnem sistemu in ne nazadnje v življenju na prehodu 20. v 21. stoletje?

Na začetku ob tako razprtih vprašanjih ni jasno kaj več kot to, da so »preveč fundamentalna, da bi jih mogli prepustiti fundamentalistom«. In seveda to, da bi bilo, če bi želeli nanje stvarno odgovoriti, potrebno odstraniti kar nekaj slojev polemičnega in ideološko motiviranega mišljenja.

Število strani: 167

Naslovnica za Likovno/vizualno: eseji o likovni in vizualni umetnosti
Izdano
januar 1, 2012

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-13 (15)
978-961-253-092-1