Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela: priročnik za timsko delo v šoli

Avtorji

Alenka Polak

O knjigi

Uspešno pedagoško delo v šoli ne more več temeljiti le na dobrih učiteljih – posameznikih. Sodobni pristopi k učenju so oblikovali potrebo po timskem pristopu na področju vzgoje in izobraževanja. Priročnik sestavljajo aktivnosti, ki od bralca pričakujejo aktivno sodelovanje, in skušajo opozoriti na nujnost osebne in kritične refleksije ter druge metakognitivne spretnosti, ki so nujne za uspešno timsko delo. Vsaka od aktivnosti je utemeljena, priročnik pa je zasnovan tudi kot delovni zvezek za spremljanje procesa profesionalnega razvoja učitelja. Ob koncu vsakega poglavja so predstavljeni cilji, ki so namen določene aktivnosti.

Število strani: 46

Naslovnica za Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela: priročnik za timsko delo v šoli
Izdano
januar 1, 1999

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Ni na zalogi - izposoja COBISS

Ni na zalogi - izposoja COBISS
ISBN-10 (02)
86-7735-020-9